10. ned. mez.

dne .

Ohlášky ze 7. června 2015. 

Úterý – mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi

Čtvrtekpamátka sv. Barnabáše, apoštola, poutní den katedrály - v 16.30 bude adorace a po ní 17.30 mše svatá.

PátekSlavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšovapontifikální mše sv., kterou slouží otec biskup Vojtěch, bude v 17.30 a od 20.00 bude Nikodémova noc

Sobotapamátka Neposkvrněného srdce Panny Marie

Příští neděle – 11. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv. (slouží Mons. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Pavel Konzbul)

  • Dnes po mši sv. je na faře zkouška Petrováčku a večer bude společenství petrovské mládeže v 18.00. V pátek bude na faře biblická hodina od 18.30 hod.

  • Zveme Vás v sobotu 13. června na společný výlet rodičů a dětí, které navštěvují výuku náboženství na faře. V Rajhradě nás čeká muzeum hraček, kde si můžete zahrát vlastní pohádku a prohlídka benediktinského kláštera. Sraz máme v sobotu ve 12:45 hod. před farou. Vlak do Rajhradu u Brna odjíždí z Hlav. nádraží ve 13:10 hod.  Návrat v 18:00 hod. do Brna. Děti, které pojedou samy, vyzvedněte v tuto hodinu před farním úřadem. Vstupné pro děti hradí farnost. Na setkání se těší Vaši katecheté.

  • Dnešní sbírka je určena na Národní eucharistický kongres, který se bude konat v říjnu v Brně. Všem dárcům děkujeme.