Boží Trojice

dne .

Ohlášky z 31. května 2015

Úterý – mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi

ČtvrtekSlavnost Těla a Krve Páně, v 16.30 bude adorace a po ní 17.30 mše svatá.

Pátek – mše svatá je v 17.30 a od 20.00 bude Nikodémova noc

Příští neděle – 10. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv. (slouží Mons. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Václav Hejč)

10.30 mše svatá (slouží P. Pavel Konzbul)

Dnes v neděli bude společenství petrovské mládeže v 18.00 na faře. Ve středu bude v obvyklou dobu společenství třicátníků a v pátek biblická hodina v 18.15 hod.

  • Příští neděli bude sbírka na Národní eucharistický kongres, který se bude konat v říjnu v Brně.

  • Dnes pokračuje první kolo voleb do nové farní rady. Volit mohou farníci a farnice starší 15ti let, zvolen může být pokřtěný katolík starší 18ti let. V tomto kole je sestavována kandidátní listina. Dnešní neděli může ještě každý z vás voličů napsat na lísteček až sedm kandidátů do nové farní rady, a vhodit do urny na stolečku uprostřed kostela. Tak neváhejte, a pište.