Duch sv.

dne .

Ohlášky ze 24. května 2015.

Úterý – mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi

Čtvrtek – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného velekněze,

poutní den katedrály v 16.30 adorace a po ní 17.30 mše svatá.

Pátek – mše svatá je v 18.00 a bude zahajovat noc kostelů, která v katedrále bude převážně věnována hudbě. Program je uveden na panelech vzadu v kostele a v brožurkách, které jsou k rozebrání vzadu u křtitelnice.

Příští neděle – Slavnost Nejsvětější Trojice

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi.

10.30 mše svatá

 Májové pobožnost budou ve středu v 17.00 hod. v kapli.

  • Dnes v neděli bude společenství petrovské mládeže v 18.00 v katedrále. Biblická hodina v pátek vzhledem k noci kostelů nebude.

  • Příští neděli bude sbírka na charitu.

  • V letošním roce si v Brně připomínáme nejen 70. výročí ukončení druhé světové války, ale 30. května uplyne rovněž sedmdesát let od násilného vyhnání německy mluvícího obyvatelstva z Brna. Vedení města se rozhodlo důstojně uctít památku všech obětí a vyhlásilo rok 2015 Rokem smíření. Stalo se již tradicí, že 30. května organizují občanské iniciativy vzpomínkový pochod z Brna do Pohořelic. Letošní vzpomínkový pochod, "Pouť smíření", bude symbolicky otočen, trasa povede z Pohořelic do Brna. Po zahájení v 9.00 hodin následuje v 9.30 hodin u Pamětního kříže v Pohořelicích ekumenická modlitba za oběti pochodu. Po ní se účastníci vydají na cestu do Brna k bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Zde bude v 17.30 hodin pochod završen pietním aktem u památníku v zahradě augustiniánského kláštera, při kterém se po městě rozeznějí kostelní zvony. V neděli 31. května 2015 v 11.00 hodin bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně otec biskup Vojtěch Cikrle předsedat pontifikální bohoslužbě s prosbou za smíření, na kterou jste všichni také zváni.