VII. ned. velik.

dne .

Ohlášky ze 17. května 2015

Úterý – mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi

ČtvrtekSvátek posvěcení brněnské katedrály a poutní den katedrály v 16.30 adorace a po ní 17.30 pontifikální mše svatá.

Pátek – v 17.30 mše svatá. Nikodémova noc bude od 20.00 hod.

Příští neděle – Slavnost seslání Ducha Svatého

7.30 latinská mše sv.

9.00 pontifikální mše svatá s udělování svátosti biřmování

Mše sv. v 10.30 nebude

  • Májová pobožnost v tomto týdnu bude pouze v pátek v 17.00 hod. v kapli. V pátek zveme také v 18.15 na faru na biblickou hodinu.

  • Tuto neděli začínají dvoukolové volby do nové farní rady. Volit mohou farníci a farnice starší 15ti let, zvolen může být pokřtěný katolík starší 18ti let. V prvním kole bude sestavována kandidátní listina. Každý z vás voličů může navrhnout až sedm kandidátů do nové farní rady, jejich jména napsat na kartičku a vhodit do urny na stolečku uprostřed kostela. Prosím nenavrhujte faráře, kaplana, jáhna, varhaníka a kostelníka, ti jsou totiž členy rady z titulu své funkce.

  • Na sobotu 23. května připravujeme farní pouť do Mikulčic a to trasu jak pro pěší, tak pro cyklisty. Bližší informace naleznete na farním webu. Bližší propozice si také můžete vyzvednout v zákristii.

  • Milé děti, milí zpěváci, máte rádi hudbu, zpíváte si často a rádi, máte přátelského ducha, je vám 5 a více let? Tak jste to právě vy, koho hledáme do našeho farního dětského sboru Petrováček, který jste dnes mohli slyšet. Všechny mladé  talentované umělce zveme na zkoušku každou neděli po mši svaté pro rodiče s dětmi v 9.00, a rodiče mezitím do farní kavárny. Odměnou nám je několikrát do roka vystoupení na mši svaté. Dnes zkouška není, od příští neděle se ale na vás budeme těšit.