VI. ned. velik.

dne .

Ohlášky z 10. května 2015.

Úterý – mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi

ČtvrtekSlavnost Nanebevstoupení Páně a poutní den katedrály v 16.30 adorace a po ní 17.30 mše svatá.

Pátek – v 17.30 mše svatá. Nikodémova noc bude od 20.00 hod.

Příští neděle – 7. neděle velikonoční

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí.

10.30 mše svatá (slouží P. Václav Hejč)

 Májové pobožnosti jsou v měsíci květnu vždy ve středu a v pátek v 17.00 hod. v kapli.

  • Dnes v neděli bude společenství petrovské mládeže v 18.00, ve středu je na faře společenství třicátníků v obvyklou dobu a v pátek zveme v 18.15 na faru na biblickou hodinu.

  • V sobotu od v 15.00 hod bude příležitost ke svátosti smíření nejen pro prvokomunikanty, ale také pro jejich rodiče, kteří mají jít svým dětem příkladem.

  • Dnešní neděli se koná v naší farnosti sbírka trvanlivých potravin a drogerie pro společnost BAKHITA, která je pak rozdává a rozesílá potřebným. Trvanlivé potraviny můžete dnes přinést do farní kanceláře Petrov 9, vždy po každé mši svaté. Děkujeme těm, kteří nejsou lhostejní k nouzi druhých.

  • Příští neděli započnou dvoukolové volby do nové farní rady. Volit mohou farníci a farnice starší 15ti let, zvolen může být pokřtěný katolík starší 18ti let. V prvním kole bude sestavována kandidátní listina. Příští neděli může každý z vás voličů navrhnout sedm kandidátů do nové farní rady. Tak neváhejte, a již nyní přemýšlejte.

  • Na sobotu 23. května připravujeme farní pouť do Mikulčic a to trasu jak pro pěší, tak pro cyklisty. Bližší informace naleznete na farním webu a na nástěnce.