V. ned. velik.

dne .

Ohlášky z 3. května 2015

Úterý – mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi

Čtvrtekpoutní den katedrály v 16.30 adorace a po ní 17.30 mše svatá.

Pátek – v 17.30 mše svatá. Nikodémova noc bude od 20.00 hod.

Příští neděle – 6. neděle velikonoční

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Václav Hejč)

 Májové pobožnosti budou v měsíci květnu vždy ve středu a v pátek v 17.00 hod. v kapli.

  • Dnes v neděli bude společenství petrovské mládeže v 18.00. V pátek nebude biblická hodina.

  • Svatební ohlášky – v sobotu 9. května v 11.00 si udělí v katedrále svátost manželství pan Ing. Ondřej Dyčka a slečna Michaela Hájková.

  • Sbírka minulé neděle určená na opravu varhan v kapli činila 18 500,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

  • Příští neděli se bude konat v naší farnosti sbírka trvanlivých potravin a drogerie pro společnost BAKHITA, která je pak rozdává a rozesílá potřebným, hlavně vícečetným rodinám a matkám samoživitelkám. Trvanlivé potraviny, jejichž seznam je na nástěnce a na webu farnosti, můžete příští neděli přinést do farní kanceláře Petrov 9, vždy po každé mši svaté. Děkujeme těm, kteří nejsou lhostejní k nouzi druhých.