IV. neděle velik.

dne .

Ohlášky z 26 dubna 2015.

Úterý – mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – svátek sv. Kateřiny Sienské – patronky Evropy - v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi

Čtvrtekpoutní den katedrály v 16.30 adorace a po ní 17.30 mše svatá.

Pátekpamátka sv. Josefa Dělníka – v 17.00 bude v kapli májová pobožnost a po ní v 17.30 mše svatá. Nikodémova noc bude od 20.00 hod.

Sobotapamátka sv. Atanáše, učitele církve

Příští neděle – 5. neděle velikonoční

7.30 latinská mše sv. 

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Václav Hejč)

  • Dnes v neděli bude společenství petrovské mládeže v obvyklou dobu. V pátek nebude biblická hodina.

  • Májové pobožnosti budou v měsíci květnu vždy ve středu a v pátek v 17.00 hod. v kapli.

  • Svatební ohlášky – v sobotu 9. května v 11.00 si udělí v katedrále svátost manželství pan Ing. Ondřej Dyčka a slečna Michaela Hájková.

  • Dnešní sbírka je určena na opravu varhan v kapli. Všem dárcům děkujeme.