III. neděle velik.

dne .

Ohlášky z 19. 4. 2015

Úterý – mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi

ČtvrtekSvátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, poutní den katedrály – v 16.30 adorace a v 17.30 mše sv.

Pátek – mše sv. v 17.30 a od 20.00 bude Nikodémova noc.

Příští neděle –IV. Neděle velikonoční

7.30 - latinská mše sv. (slouží Mons. Karel Orlita)

9.00 - mše sv. pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 - mše svatá (slouží P. Václav Hejč)

  • Dnes v 18.00 hod. bude na faře společenství petrovské mládeže v pátek od 18.15 vás zveme na biblickou hodinu.

  • V uplynulých dvou měsících proběhlo v kapli katedrály restaurování, opravy a naladění varhan bratří Paštiků. Byl také vymalován kůr a restaurována parketová podlaha. Tyto práce, které si vyžádaly náklady 58 500,- Kč, hradí farnost, která je také vlastníkem katedrály. Proto bude příští neděli sbírka určená právě na tento účel. Současně náš pan ředitel kůru Petr Kolař nabízí po nedělních bohoslužbách zájemcům krátkou komentovanou prohlídku opravených varhan. Všem dárcům děkujeme.