II. neděle velik.

dne .

Ohlášky z 12. dubna 2015.

Úterý – mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi

Čtvrtek – poutní den katedrály – v 16.30 adorace a v 17.30 mše sv.

Pátek – mše sv. v 17.30 a od 20.00 bude Nikodémova noc.

Příští neděle – III. Neděle velikonoční

7.30 - latinská mše sv. 

9.00 - mše sv. pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 - mše svatá (slouží P. Václav Hejč)

- Dnes v 18.00 hod. bude na faře společenství petrovské mládeže. Ve středu v 18.30 společenství třicátníků a v pátek od 18.15 vás zveme na biblickou hodinu.

- Jubilejní 5. farní tábor pro děti od 6 do 12 let se bude konat od 4. do 11. července 2015. Naším letošním sídlem bude fara v Havlíčkově Borové na Vysočině. Během společných dnů budeme putovat "Se svatými kolem světa" - na vlastní kůži si vyzkoušíme radosti i strasti misionářů a mučedníků.Díky finančnímu příspěvku farnosti na ubytování je celková cena tábora pouhých 1700,- Kč. Počet míst je omezen, proto neváhejte a přihlaste své ratolesti v zákristii spolu se složením zálohy ve výši 1000,- Kč.