Květná ned.

dne .

Ohlášky z 29. 3. 2015

Úterý – mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi

Zelený čtvrtek - ráno v 7.00 vás zveme na modlitbu ranních chval a četby do chórové kaple. Obvyklá ranní mše sv. nebude. Dopoledne v 9.00 bude otec biskup sloužit mši sv. se svěcením olejů. Večerní mše sv. na památku Večeře Páně bude v 17.30. Po ní následuje adorace v Getsemanské zahradě.

Velký Pátek - den, kdy si připomínáme Ježíšovo umučení. Ráno v 7.00 vás zveme na modlitbu ranních chval a četby do chórové kaple. Velkopáteční obřady začnou odpoledne v 15.00 hod. Velký pátek je současně den přísného postu.

Bílá sobota - je dnem ztišení a meditace. I toto ráno v 7.00 vás zveme na modlitbu ranních chval a četby. Po celý den pak bude příležitost k soukromé modlitbě u Božího hrobu. Velikonoční Vigilie začne v 21.00 žehnáním ohně a velikonoční svíce na prostranství před katedrálou. Při mši sv. otec biskup Vojtěch udělí křest našim katechumenům.

Příští neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

7.30 - latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 - mše sv. pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 - pontifikální mše svatá, kterou slouží otec biskup Vojtěch. Při bohoslužbě zazní Messe solennelle cis moll op.16 pro smíšený sbor a dvoje varhany

Na velikonoční pondělí bude mše sv. v katedrále pouze v 9.00.

Tuto neděli zveme na farní křížovou cestu pod širým nebem, tentokráte ke kapli Nejsvětější trojice v Rosicích. Sraz je ve 14.30 hod. u 1. zastavení křížové cesty. Od katedrály budeme odjíždět ve 13.45. Prosíme ty, kteří mají v autech ještě volné místo, aby přijeli na sraz před katedrálu a případně vzali sebou další účastníky. Pro ty, kteří chtějí jet vlakem, jsou informace na farním webu a na nástěnce.