V. post. neděle

dne .

Ohlášky z 22. 3. 2015

Úterý – v 19.00 mše sv. pro vysokoškoláky

Středa – Slavnost Zvěstování Páně - mše svaté pro děti bude v 17.30 hod.

Čtvrtek – poutní den katedrály, mše sv. V 17.30 a před ní od 16.30 adorace

tek – křížová cesta nebude, stejně jako nebude Nikodémova noc. mše sv. bude v 17.30 v katedrále.

Sobota - Koná se 25. setkání mládeže brněnské diecéze s otcem biskupem Vojtěchem a to od 8.30 do 16.00 hodin. Setkání zakončí pontifikální bohoslužba ve 14.45 hodin. Mše sv. ráno v 7.30 nebude.

Příští neděle – Květná neděle,

7.30 latinská mše sv.

9.00 Tyto obřady začínají žehnáním ratolestí v Denisových sadech pod Petrovem. Odtud následuje průvod do katedrály sv. Petra a Pavla, kde bude od 9.15 hodin celebrovat mši biskup Vojtěch Cikrle

10.30 mše svatá (slouží P. Václav Hejč)

  • Večer bude v 18.30 společenství petrovské mládeže. V pátek vyjímečně nebude biblická hodina a stejně tak v neděli nebude příprava na I. sv. přijímání.

  • Dnes odpoledne v 16.30 hod. Vás zveme do katedrály na křížovou cestu a v 17.00 do krypty na přednášku manželů Sáblíkových s názvem “Krása ve filmu”

  • Příští neděli zveme na farní křížovou cestu pod širým nebem, tentokráte ke kapli Nejsvětější Trojice v Rosicích. Sraz je u 1. zastavení křížové cesty. Bližší informace jsou na plakátcích na nástěnce a na webu farnosti.

  • Jubilejní 5. farní tábor pro děti od 6 do 12 let se bude konat od 4. do 11. července 2015. Naším letošním sídlem bude fara v Havlíčkově Borové na Vysočině. Během společných dnů budeme putovat "Se svatými kolem světa" - na vlastní kůži si vyzkoušíme radosti i strasti misionářů a mučedníků.
    Díky finančnímu příspěvku farnosti na ubytování je celková cena tábora pouhých 1700,- Kč. Počet míst je omezen, proto neváhejte a přihlaste své ratolesti nejpozději do konce března v zákristii spolu se složením zálohy ve výši 1000,- Kč.