III. ned. postni

dne .

Ohlášky z 8. 3. 2015

Úterý – v 19.00 mše sv. pro vysokoškoláky

Středa – mše svaté pro děti v 17.30 hod.

Čtvrtek – Výroční den zvolení papeže Františka a poutní den katedrály, mše sv. V 17.30 a před ní od 16.30 adorace

tek – v 17.00 křížová cesta a od 20.00 bude Nikodémova noc.

Příští neděle – IV. neděle postní

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Pavel Konzbul)

  • Dnes farní kavárna bude opět ve farním sále. Večer bude společenství petrovské mládeže a v pátek od 18.15 vás zveme na faru na biblickou hodinu.

  • Dnes odpoledne v 16.30 hod. Vás zveme do katedrály na postní koncert vážné hudby, kde účinkují Markéta Bohmová a Lucie Karafiátová. Program naleznete na nástěnce u východu z kostela. Vstupné je dobrovolné - neváhejte a přijďte.

  • Jubilejní 5. farní tábor pro děti od 6 do 12 let se bude konat od 4. do 11. července 2015. Naším letošním sídlem bude fara v Havlíčkově Borové na Vysočině. Během společných dnů budeme putovat "Se svatými kolem světa" - na vlastní kůži si vyzkoušíme radosti i strasti misionářů a mučedníků.
    Díky finančnímu příspěvku farnosti na ubytování je celková cena tábora pouhých 1700,- Kč. Počet míst je omezen, proto neváhejte a přihlaste své ratolesti nejpozději do konce března v zákristii spolu se složením zálohy ve výši 1000,- Kč.