II. ned. postní

dne .

Ohlášky z 1. 3. 2015.

Úterý – v 19.00 mše sv. pro vysokoškoláky

Středa – mše svaté pro děti v 17.30 hod.

Čtvrtek – poutní den katedrály s obvyklým programem

tek – v 17.00 křížová cesta a od 20.00 bude Nikodémova noc.

Příští neděle – III. neděle postní,

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Václav Hejč)

  • Dnes farní kavárna bude opět ve farním sále. Večer nebude společenství petrovské mládeže a ve středu v 18.30 bude na faře společenství třicátníků. V pátek od 18.30 vás zveme na faru na biblickou hodinu.

  • Dnes odpoledne v 16.30 hod. zveme na křížovou cestu v katedrále a po ní v 17.00 hod. do krypty na přednášku P. Pavla Konzbula s názvem “Jak se vyrovnat se ztrátou blízkého člověka”.

  • Příští neděli nebude odpoledne křížová cesta, za to jste zváni v 16.30 do katedrály na postní koncert vážné hudby, kde účinkují Markéta Bohmová a Lucie Karafiátová. Program naleznete na nástěnce u východu z kostela. Vstupné je dobrovolné - neváhejte a přijďte.

  • Příští neděli v 10.15 se koná na faře první setkání rodičů a děti, které se budou letos připravovat na 1. svaté přijímání.