I. ned. postni

dne .

Ohlášky z 22. 2. 2015

Úterý – v 19.00 mše sv. pro vysokoškoláky

Středa – mše svaté v 17.30 hod.

Čtvrtek – poutní den katedrály s obvyklým programem

tek – v 17.00 křížová cesta a od 20.00 bude Nikodémova noc.

Příští neděle – II. neděle postní,

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Pavel Konzbul)


Dnes je na faře opět zkouška Petrováčku a farní kavárna bude ve farním sále. Večer v obvyklou dobu bude společenství petrovské mládeže a v pátek od 18.30 vás zveme na faru na biblickou hodinu.

  • Dnes v neděli odpoledne v 16.30 hod. zveme na křížovou cestu v katedrále a po ní v 17.00 hod. do krypty na přednášku našeho ředitele kůru Petra Kolaře s názvem “Hudba v katedrále, minulost, přítomnost a vize”. Postní podvečery v kryptě budou letos zaměřeny převážně na téma „Umění“. Program naleznete na nástěnce u východu z kostela.

  • Konáme také ohlášky před kněžským svěcením. Naši farníci, jáhen Tomáš Fránek a jáhen Zdeněk Drštka požádali brněnského biskupa o udělení kněžského svěcení, které se má konat 27.6.2015 v naší katedrále. Pokud je někomu známa nějaká závažná překážka tomu bránící, nechť si ji nenechá sám pro sebe, ale oznámí ji.

  • Sbírka dnešní neděle je určena na “haléř sv. Petra”.