VI. neděle v mez.

dne .

Ohlášky z 15. 2. 2015

Úterý – v 19.00 mše sv. pro vysokoškoláky

Středa – Popeleční středa. Při ranní i večerní mši svaté v 17.30 bude udělován popelec. Večerní mši svatou bude celebrovat otec biskup Vojtěch. Připomínáme, že popeleční středa je dnem půstu od masa a půstu újmy, kdy je možné se najíst do syta bezmasé stravy pouze jednou za den.

Čtvrtek – poutní den katedrály s obvyklým programem

tek – v 17.00 křížová cesta a od 20.00 bude Nikodémova noc.

Příští neděle – I. neděle postní,

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Václav Hejč)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 pontifikální mše svatá (slouží otec biskup Vojtěch) při této bohoslužbě bude přijetí mezi čekatele křtu pro katechumeny brněnské diecéze.

  • Dnes nebude vyjímečně Petrováček a farní kavárna bude ve farním sále. Večer v obvyklou dobu bude společenství petrovské mládeže a v pátek od 18.30 vás zveme na faru na biblickou hodinu.

  • Milí farníci, na sobotu 21. února 2015 připravujeme tradiční postní duchovní obnovu pro farnost, kterou tentokráte povede spirituál teologického konviktu v Olomouci P. Petr Vrbacký. Začátek duchovní obnovy bude v 9.30 na faře a zakončení mší svatou v 15.30 v kapli. Společný oběd bude zajištěn u sester v Živé vodě. Na faře bude také paralelní program pro děti. Zájemci se mohou přihlásit v zákristii. 

  • Příprava na první. sv. přijímání pro děti - bude zahájena v neděli 8. března a bude se vždy konat v neděli na faře od 10.15 do 11.00. Vlastní slavnost prvního sv. přijímaní pak bude o 7. neděli velikonoční 17. května 2014. K přijetí této svátosti lze přihlásit pokřtěné děti, které navštěvují základní školu, počínaje třetí třídou a které alespoň jeden rok navštěvovaly náboženskou výchovu. V zákristii je možno vyzvednout přihlášky a nejpozději do 1. března je odevzdat tamtéž.

  • Příští neděli vás odpoledne v 16.30 hod. zveme na křížovou cestu v katedrále a po ní v 17.00 hod. do krypty na přednášku našeho ředitele kůru Petra Kolaře s názvem “Hudba v katedrále, minulost, přítomnost a vize”. Postní podvečery v kryptě budou letos zaměřeny převážně na téma „Umění“. Program naleznete na nástěnce u východu z kostela.

  • Sbírka příští neděle bude určena na “haléř sv. Petra”.