V. neděle v mez.

dne .

Ohlášky z 1. 2. 2015.

Úterý – památka sv. Scholastiky,

v 19.00 mše sv. pro vysokoškoláky.

Středav 17.30 mše sv. pro děti.

Čtvrtek – poutní den katedrály

Pátek – od 20.00 bude Nikodémova noc.

Příští neděle – VI. neděle v mezidobí,

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Pavel Konzbul)


Ve středu bude na faře v obvyklou dobu společenství třicátníků a v pátek od 18.30 vás zveme na faru na biblickou hodinu.

  • Milí farníci, na sobotu 21. února 2015 připravujeme tradiční postní duchovní obnovu pro farnost, kterou tentokráte povede spirituál teologického konviktu v Olomouci P. Petr Vrbacký. Začátek duchovní obnovy bude v 9.30 na faře a zakončení mší svatou v 15.30 v kapli. Společný oběd bude zajištěn u sester v Živé vodě. Na faře bude také paralelní program pro děti. Zájemci se mohou přihlásit v zákristii. 

  • Příprava na první. sv. přijímání pro děti - bude zahájena v neděli 8. března a bude se vždy konat v neděli na faře od 10.15 do 11.00. Vlastní slavnost prvního sv. přijímaní pak bude o 7. neděli velikonoční 17. května 2014. K přijetí této svátosti lze přihlásit pokřtěné děti, které navštěvují základní školu, počínaje třetí třídou a které alespoň jeden rok navštěvovaly náboženskou výchovu. V zákristii je možno vyzvednout přihlášky a nejpozději do 1. března je odevzdat tamtéž.