IV. neděle v mez.

dne .

Ohlášky z 1. 2. 2015.

Pondělí – svátek Uvedení Páně do chrámu, Hromnic

Mše sv. bude ráno v 7.30 a odpoledne v 17.30

Úterý – památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

v 19.00 mše sv. pro vysokoškoláky.

Středav 17.30 mše sv. pro děti.

Čtvrtek – památka sv. Agáty, poutní den katedrály

Pátek – od 20.00 bude Nikodémova noc.

Příští neděle – V. neděle v mezidobí,

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi přenášená ČR – Vltava. (slouží Mons. Jiří Mikulášek)

10.30 mše svatá (slouží P. Pavel Konzbul)

  • Dnes v neděli po mši sv. v 9.00 bude na faře zkouška Petrováčku a večer společenství petrovské mládeže. V pátek od 18.30 vás zveme na faru na biblickou hodinu.

  • Milí farníci, zveme vás na jubilejní 5. ples naší farnosti. Konat se bude příští sobotu 7. února 2015 ve společenském sále saleziánské oratoře v Brně Žabovřeskách od 19:00 hodin. Cena vstupenky je 200,- Kč včetně teplé večeře. Vstupenky jsou k dispozici v několika posledních exemplářích v zákristii.Na náš společný večer také připravujeme malou tombolu. Pokud do ní budete chtít přispět drobnými dary, o kterých jste přesvědčeni, že někoho potěší, můžete je přinést do zákristie na připravené místo. Děkujeme.

  • Příprava na První. sv. přijímání pro děti - bude zahájena v neděli 8. března a bude se vždy konat v neděli na faře od 10.15 do 11.00. Vlastní slavnost prvního sv. přijímaní pak bude o 7. neděli velikonoční 17. května 2014. K přijetí této svátosti lze přihlásit pokřtěné děti, které navštěvují základní školu, počínaje třetí třídou a které alespoň jeden rok navštěvovaly náboženskou výchovu. V zákristii je možno vyzvednout přihlášky a nejpozději do 1. března je odevzdat tamtéž.