III. neděle v mez.

dne .

Ohlášky z 25. 1. 2015.

Pondělí – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Úterý – v 19.00 mše sv. pro vysokoškoláky.

Středapamátka sv. Tomáše Akvinského, učitele církve

v 17.30 mše sv. pro děti.

Čtvrtek – poutní den katedrály

Pátek – od 20.00 bude Nikodémova noc.

SobotaPamátka sv. Jana Boska, kněze, v 9.30 pontifikální bohoslužba při příležitosti dne zasvěceného života

Příští neděle – IV. neděle v mezidobí,

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Václav Hejč)

  • Dnes v neděli po mši sv. v 9.00 bude na faře zkouška Petrováčku a ve středu v 18.30 bude společenství třicátníků.

Milí farníci, zveme vás na jubilejní 5. ples naší farnosti. Konat se bude 7. února 2015 ve společenském sále saleziánské oratoře v BrněŽabovřeskách od 19:00 hodin. Cena vstupenky je 200,- Kč včetně teplé večeře. Vstupenky jsou k dispozici v několika posledních exemplářích v zákristii.Na náš společný večer také připravujeme malou tombolu. Pokud do ní budete chtít přispět drobnými dary, o kterých jste přesvědčeni, že někoho potěší,můžete je přinést do zákristie na připravené místo. Děkujeme.

  • Milé děti a milí rodiče zveme Vás dnes od 14.00 do Katolického domu v Žebětíně na farní maškarní ples. Za nejzdařilejší masky budou tvůrci po zásluze odměněni. Tak neváhejte a po obědě hurá do Žebětína, vstupné na tuto akci je dobrovolné.

  • A na závěr ještě pozvání na biblickou hodinu. v pátek od 18.30 hod. na faře.