II. neděle v mez.

dne .

Ohlášky z 18. 1. 2015. 

Úterý – v 19.00 mše sv. pro vysokoškoláky.

Středav 17.30 mše sv. pro děti.

Čtvrtek – poutní den katedrály

Pátekod 20.00 bude Nikodémova noc.

Příští neděle – III. neděle v mezidobí,

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Václav Hejčl)

10.30 mše svatá (slouží P. Pavel Konzbul)


Dnes v neděli po mši sv. v 9.00 bude na faře zkouška Petrováčku a večer bude společenství petrovské mládeže. Milí farníci, zveme vás na jubilejní 5. ples naší farnosti. Konat se bude 7. února 2014 ve společenském sále saleziánské oratoře v BrněŽabovřeskách od 19:00 hodin. Cena vstupenky je 200,- Kč včetně teplé večeře. Vstupenky jsou k dispozici v zákristii.Na náš společný večer také připravujeme malou tombolu. Pokud do ní budete chtít přispět drobnými dary, můžete je přinést do zákristie na připravené místo. Děkujeme.

  • Milé děti a milí rodiče, vymýšlejte a chystejte si masky na maškarní ples, který pro Vás připravujeme na neděli 25. ledna 2015 od 14.00 hodin v Katolickém domně v Žebětíně. Za nejzdařilejší masky budou tvůrci po zásluze odmněněni. Vstupné na tuto akci je dobrovolné.

  • A na závěr ještě pozvání na biblickou hodinu. v pátek od 18.30 hod. na faře.