Křest Páně 2015

dne .

Ohlášky z 11. 1. 2015.

Úterý – v 19.00 mše sv. pro vysokoškoláky.

Středav 17.30 mše sv. pro děti.

Čtvrtek – poutní den katedrály s obvyklým programem.

Pátek – od 20.00 bude Nikodémova noc.

Sobotapamátka sv. Antonína, opata

Příští neděle – 2. neděle v mezidobí, kdy se modlíme za jednotu křesťanů

7.30 latinská mše sv. (slouží otec generální vikář Jiří Mikulášek)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Václav Hejč)

 

  • Dnes v neděli po mši sv. v 9.00 bude na faře zkouška Petrováčku a večer bude společenství petrovské mládeže.

  • Milí farníci, zveme vás na jubilejní 5. ples naší farnosti. Konat se bude 7. února 2014 ve společenském sále saleziánské oratoře v Brně Žabovřeskách od 19:00 hodin. Cena vstupenky je 200,- Kč včetně teplé večeře. Vstupenky jsou k dispozici v zákristii.

  • Milé děti a milí rodiče, vymýšlejte a chystejte si masky na maškarní ples, který pro Vás připravujeme na neděli 25. ledna 2015 od 14.00 hodin v Katolickém domě v Žebětíně. Za nejzdařilejší masky budou tvůrci po zásluze odměněni. Vstupné na tuto akci je dobrovolné. Farníkům, kteří mají možnost přinést do sakristie drobné dárky do dětské tomboly děkujeme.

  • A na závěr ještě pozvání na biblickou hodinu. v pátek od 18.30 hod. na faře.