II. vánoční neděle

dne .

Ohlášky z 4. 1. 2014 

Úterý – Slavnost Zjevení Páně.Mše sv. bude ráno v 7.30a odpoledne v 17.30. Při obou mších se bude žehnat křída a kadidlo. Mše sv. V 19.00 pro vysokoškoláky nebude.

Středav 17.30 mše sv. pro děti. Po ní budou malí tří králové chodit po přilehlých domácnostech a označovat veřeje tříkralovským požehnáním.

Čtvrtek – poutní den katedrály s obvyklým programem.

Pátek – od 20.00 bude Nikodémova noc.

Příští neděle – Svátek Křtu Páně

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Václav Hejč)

 

  • Milí farníci, zveme vás na jubilejní 5. ples naší farnosti. Konat se bude 7. února 2014 ve společenském sále saleziánské oratoře v Brně Žabovřeskách od 19:00 hodin. Cena vstupenky je pouhých 200,- Kč včetně teplé večeře. Vstupenky jsou k dispozici v zákristii.

  • Milé děti a milí rodiče, vymýšlejte a chystejte si masky na maškarní ples, který pro Vás připravujeme na neděli 25. ledna 2015 od 14.00 hodin v Katolickém domně v Žebětíně. Za nejzdařilejší masky budou tvůrci po zásluze odmněněni. Vstupné na tuto akci je dobrovolné. Farníkům, kteří mají možnost přinést drobné dárky do dětské tomboly děkujeme, a máme na ně v zákristii nachystanou krabici, tedy na ty dárky, nikoli na farníky.

  • A na závěr ještě pozvání na biblické hodiny. Ty se budou konat vždy v pátek od 18.30 hod. na faře. Při nich budeme rozebírat nedělní texty Písma a prostor bude dán také společné modlitbě. Začínáme již tento pátek, tak neváhejte a přijďte.