Sv. Rodina

dne .

Ohlášky z 28. prosince 2014

Středa – památka sv. Silvestra, papeže.Mše sv. bude ráno v 7.30 a v 16.00 hod. bude pontifikální mše svatá na závěr občanského roku, kterou slouží otec biskup Vojtěch.

Čtvrtek – Nový rok - Slavnost Matky Boží, Panny Marie.

               9.00 mše sv. pro rodiče s dětmi (slouží P. Pavel Konzbul)

              10.30 pontifikální slavná mše svatá, kterou slouží otec biskup Vojtěch.

PátekPamátka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.V 15.00 bude pontifikální mše sv. s požehnáním tříkrálovým koledníkům.

2. neděle po narození Páně

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Václav Hejč)

10.30 mše svatá (slouží P. Pavel Konzbul)

 Dnes v neděli nebude zkouška Petrováčku, nebude společenství petrovské mládeže, stejně tak nebude na Nový rok ráno mše sv. 7.30, ale o to v hojnějším počtu jste zváni na bohoslužbu v 9.00 a v 10.30.

  • Na Nový rok také zveme v 16.30 do katedrály na NOVOROČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY.

  • Na závěr ještě pozvání na farní ples: Milí farníci, zveme vás na jubilejní 5. ples naší farnosti. Konat se bude 7. února 2014 ve společenském sále saleziánské oratoře v Brně Žabovřeskách od 19:00 hodin. Cena vstupenky je pouhých 200,- Kč včetně teplé večeře. Vstupenky budou k dispozici od příští neděle v zákristii.