IV. advent. neděle

dne .

Ohlášky z 21. prosince 2014.

Úterý – mše sv. Pro vysokoškoláky večer nebude, zato ale od 16.00 do 18.00 bude v katedrále pro opozdilce příležitost k přijetí svátosti smíření.

Středa - štědrý den: Ráno v 7.00 hod. zveme farníky na modlitbu breviáře, po ní v 7.30 bude následovat mše svatá. Poté jste zváni na faru na čaj a vánočku. Odpoledne v 16.00 bude štědrovečerní mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi, kterou slouží otec Václav Hejč, při které zazpívá dětská schola Petrováček, řídí Dita Černínová. O půlnoci jste zváni oslavit Ježíšovo narození pontifikální mší svatou s otce biskupem Vojtěchem. Zazní při ní tradiční koledy v podání Dómského smíšeného sboru a žesťového souboru pod vedením Petra Kolaře.

Čtvrtek Slavnost Narození Páně.Bohoslužby budou ráno v 7.30 (latinská, slouží P. Karel Orlita a zpěvem doprovází Svatomichalská gregoriánská schola) a v 9.00 hod. mše sv. pro rodiče s dětmi (slouží P. Pavel Konzbul) a v 10.30 bude slavná mše svatá, kterou celebruje o. Biskup Vojtěch. Zazní při ní Missa pastoralis od Františka Xavera Brixiho. Dómský smíšený sbor, sóla a orchestr řídí Petr Kolař.

PátekSvátek sv. Štěpána, mučedníka.Bohoslužby budou v 7.30 latinská mše sv.v 9.00 mše sv. pro rodiny s dětmi a v 10.30 mše sv. Nikodémova noc nebude.

SobotaSvátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Mše sv. bude pouze ráno v 7.30.

Příští neděle – Svátek sv. Rodiny

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Václav Hejč)

10.30 mše svatá (slouží P. Pavel Konzbul)

  • Dnes zveme v 17.00 hod. do krypty katedrály na koncert folkové skupiny Bétel.

  • Letošní Vánoce jsou bohaté také na koncerty v katedrále. Jen namátkou zveme na Hod Boží Vánoční na Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby ve 20.00 hod. Na Štěpána v 16.00 hod. na vánoční koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Podrobnější informace naleznete na nástěnce při vstupu do katedrály.