III. advent. neděle

dne .

Ohlášky ze 14. prosince 2014.

Úterý - v 19.00 bude mše sv. pro vysokoškoláky a následně společenství na faře.

Středa – v 17.30 mše sv. pro děti, tentokráte v kryptě katedrály.

Čtvrtek poutní den katedrály, mše sv. v 17.30

Pátekmše sv. večer v 17.30 a od 20 hod. bude Nikodémova noc.

Příští neděle – IV. neděle adventní

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše sv. pro rodiny s dětmi (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše sv. (slouží P. Václav Hejč)

  • Dnes po mši sv. bude zkouška Petrováčku a v 18.00 hod. společenství petrovské mládeže.

  • Během doby adventní můžeme zkusit ušetřit něco málo ze svého nadbytku a pak věnovat v neděli drobnou minci do označené skleněné pokladničky v katedrále. Za společně ušetřené peníze pak koupíme dárek pro brněnský Klokánek. Tento dárek přineseme v průvodu s dary při mši sv. pro děti na Štědrý den a poté předáme zástupci Klokánku.

  • Zájemci, kteří chtějí na Štědrý den na půlnoční mši sv. zaujmout přední místa, nikoliv v synagogách, ale v katedrále, si mohou vyzvednout zdarma místenky v zákristii.

  • Příští sobotu v 17.00 zveme do katedrály opět na varhanní koncert. Tentokráte účinkují Dagmar Kolařová – varhany a náš Dómský komorní sbor, proto neváhejte přijít.