II. advent. neděle

dne .

Ohlášky ze 7. prosince 2014.

Pondělí – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu. Průvod světla vyjde v 17.20 hodin z Denisových sadů do katedrály. Tento průvod předchází pontifikální bohoslužbě v 17.30 hodin, kterou bude slavit otec biskup Vojtěch. 

Úterý - v 19.00 bude mše sv. pro vysokoškoláky a následně společenství na faře.

Středa – v 17.30 mše sv. pro děti.

Čtvrtek poutní den katedrály, mše sv. v 17.30

Pátekmše sv. večer v 17.30 a od 20 hod. bude Nikodémova noc.

Příští neděle – III. neděle adventní

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 Pontifikální bohoslužba, kterou slouží otec biskup Vojtěch. Při ní skauti světlo z Betléma předají do jeho rukou. Po skončení bohoslužby si světélko v lucernách mohou malí i velcí odnést domů.

10.30 mše sv. (slouží P. Pavel Konzbul)

  • Dnes po mši sv. bude zkouška Petrováčku a v 18.00 hod. společenství petrovské mládeže. Ve středu v 18.30 bude na faře společenství třicátníků.

  • Během doby adventní můžeme zkusit ušetřit něco málo ze svého nadbytku a pak věnovat v neděli drobnou minci do označené skleněné pokladničky v katedrále. Za společně ušetřené peníze pak koupíme dárek pro brněnský Klokánek. Tento dárek přineseme v průvodu s dary při mši sv. pro děti na Štědrý den a poté předáme zástupci Klokánku.

  • Příští sobotu v 17.00 zveme do katedrály opět na koncert posluchačů varhanního oddělení brněnské konzervatoře - vstupné dobrovolné.