Krista Krále

dne .

Ohlášky z 23. listopadu 2014. 

Pondělí – památka sv. Ondřeje a druhů mučedníků

Úterý – v 19.00 bude mše sv. pro vysokoškoláky a následně společenství na faře.

Středa – v 17.30 mše sv. pro děti.

Čtvrtek poutní den katedrály, mše sv. v 17.30

Pátek – mše sv. večer v 17.30 a od 20 hod. bude Nikodémova noc.

Příští neděle – I. neděle adventní

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Václav Hejč)

9.00 mše sv. přenášená Českým rozhlasem (slouží otec generální vikář Mons. Jiří Mikulášek)

10.30 mše sv. s přijetím do katechumenátu (slouží P. Pavel Konzbul)

Po každé mši sv. Budou žehnány adventní věnce.

  • Dnes po mši sv. bude zkouška Petrováčku a v 18.00 hod. společenství petrovské mládeže. Ve středu v 18.30 bude pravidelné společenství třicátníků.

  • Tento pátek jste zváni v 18.30 na faru na přednášku o Evropě před první světovou válkou. 

  • Příští sobotu 29. listopadu zveme na tradiční adventní duchovní obnovu pro farnost, kterou tentokráte povede probošt mikulovské kapituly P. Pavel Pacner. Začátek duchovní obnovy bude v 9.30 na faře a zakončení mší svatou v 15.30 v kapli. Společný oběd bude zajištěn u sester v Živé vodě. Na faře bude také paralelní program pro děti. Zájemci se prosím přihláste v zákristii, abychom mohli zavčas nahlásit počet obědů.