33. neděle v mezidob.

dne .

Ohlášky z 16. 11. 2014

Pondělí – památka sv. Alžběty Uherské

Úterý – v 19.00 bude mše sv. pro vysokoškoláky a následně společenství na faře.

Středa – v 17.30 mše sv. pro děti.

Čtvrtek poutní den katedrály, mše sv. v 17.30

Pátekpamátka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, mše sv. večer v 17.30 a od 20 hod. bude Nikodémova noc.

Sobotapamátka sv. Cecílie – V 10.00 hod slouže v katedrále v rámci svatocecilského setkání otec Karel Cikrle mši svatou.

 Příští neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 pontifikální mše sv.(slouží otec biskup Vojtěch)

10.30 mše sv. (slouží P. Pavel Konzbul)

  • Dnes po mši sv. bude zkouška Petrováčku a v 18.00 hod. společenství petrovské mládeže.

  • Tento pátek jste zváni v 18.30 na faru na přednášku o Historii a současnosti řádu milosrdných bratří. 

  • Na sobotu 29. listopadu připravujeme tradiční adventní duchovní obnovu pro farnost, kterou tentokráte povede probošt mikulovské kapituly P. Pavel Pacner. Začátek duchovní obnovy bude v 9.30 na faře a zakončení mší svatou v 15.30 v kapli. Společný oběd bude zajištěn u sester v Živé vodě. Na faře bude také paralelní program pro děti. Zájemci se prosím přihláste v zákristii, abychom mohli zavčas nahlásit počet obědů. Cena včetně oběda činí 100,- Kč za dospělou osobu.