Posvěcení Lateránu

dne .

Ohlášky z 9. listopadu 2014.

Pondělí – památka sv. Lva Velikého,

Úterý – památka sv. Martina – V 10.00 bude v katedrále požehnáno svatomartinské víno. V 19.00 bude mše sv. pro vysokoškoláky a následně společenství na faře.

Středa – v 17.30 mše sv. pro děti.

Čtvrtek – památka sv. Anežky České - poutní den katedrály, mše sv. v 17.30

Pátek – mše sv. večer v 17.30 a od 20 hod. bude Nikodémova noc.

Příští neděle – 33. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi(slouží P. Václav Hejč)

10.30 mše sv. (slouží P. Václav Hejč)

  • Dnes po mši sv. bude zkouška Petrováčku a v 18.00 hod. společenství petrovské mládeže. Ve středu v 18.30 bude na faře společenství třicátníků.

  • Tento pátek jste zváni v 18.30 na faru na přednášku Doc. Františka Svobody s názvem PROČ CÍRKEV ZAKAZOVALA ÚROK aneb jak přispěli františkáni k rozvoji bankovnictví. 

  • Jako každoročně nabízí naše farnost školám nový zábavně vzdělávací program, tentokráte „O světle“ určený žákům prvního stupně základních škol. Program chce přiblížit dětem význam světla v lidském životě, ale i v jeho duchovní rovině. Pomáhá osvětlit křesťanské slavení Vánoc a oblast výtvarného umění interaktivní formou přizpůsobenou dané věkové skupině. Bližší informace naleznete na webových stránkách naší farnosti.

  • Na sobotu 29. listopadu připravujeme tradiční adventní duchovní obnovu pro farnost, kterou tentokráte povede jeho milost probošt mikulovské kapituly P. Pavel Pacner.