Dušičky

dne .

Ohlášky z 2. listopadu 2014.

Úterý – památka sv. Karla Boromejského - v 19.00 bude mše sv. pro vysokoškoláky a následně společenství na faře.

Středa – v 17.30 mše sv. pro děti.

Čtvrtek poutní den katedrály, mše sv. v 17.30

Pátek – mše sv. večer v 17.30 a od 20 hod. bude Nikodémova noc.

Příští neděle – Svátek posvěcení Lateránské baziliky

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi(slouží P. Václav Hejč)

10.30 mše sv. (slouží P. Pavel Konzbul)

  • Dnes po mši sv. bude zkouška Petrováčku a v 18.00 hod. společenství petrovské mládeže. Ve středu v 18.30 bude na faře společenství třicátníků.

  • V měsíci listopadu naše farnost přijala nabídku Moravskoslezké křesťanské akademie na přednáškový cyklus s názvem „Nedávná historie“. Přednášky se konají vždy v pátek večer na faře. Tento pátek jste zváni v 18.30 na přednášku P. Pavla Hověze s názvem Příběh blahoslavené Marie Restituty Kafkové. 

  • Dnešní neděli se koná sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. Možnost do ní přispět je u východu z kostela v závěru bohoslužeb.

  • V období od 2. do 8. listopadu mohou věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek – což je zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova - tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.