30. neděle v mezidob.

dne .

Ohlášky z 26. října 2014

Úterý – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů - v 19.00 bude mše sv. pro vysokoškoláky a následně společenství na faře.

Středa – v 17.30 mše sv. pro děti.

Čtvrtek poutní den katedrály,v 17.30 mše svatá

Pátek – mše sv. večer v 17.30 a od 20 hod. bude Nikodémova noc.

Sobota – Slavnost Všech svatých– latinská mše sv. ráno v 7.30 a odpoledne v 17.30 hodin bude bohoslužbě předsedat generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek.

Příští neděle – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 Pontifikální mše svatá, kterou slouží biskup Vojtěch

10.30 mše sv. (slouží P. Pavel Konzbul)

  • Dnes po mši sv. bude zkouška Petrováčku a v 18.00 hod. společenství petrovské mládeže.

  • Ve středu nebude na faře výuka náboženství ani schůzka ministrantů.

  • Sbírka příští neděle bude věnována na pomoc pronásledovaným křesťanům. A bude oddělena od běžné kostelní sbírky. Možnost do ní přispět bude u východu z kostela v závěru bohoslužeb.

  • V měsíci listopadu naše farnost přijala nabídku Moravskoslezké křesťanské akademie na přednáškový cyklus s názvem „Nedávná historie“. Přednášky se budou konat v listopadu vždy v pátek v 18.30 na faře. Bližší informace naleznete na nástěnce. 

  • Na závěr pozvání na dva koncerty do naší katedrály: Dnes večer v 19. hod zazní slavné Dvořákovo oratorium Stabat Mater, k jehož provedení přijali pozvání vynikající sólisté předních operních scén České republiky. A ve středu 29. října v 19.00 hod se zde bude koncert kantora kostela sv. Mikuláše v Lipsku Jürgena Wolfa, jedné z vůdčích osobností duchovní a varhanní hudby Lipska. Kromě krásné hudby v podání pana Wolfa na Vás čeká i sladké překvapení z Lipska.