29. neděle v mezidob.

dne .

Ohlášky z 19. října 2014.

Úterýv 19.00 bude mše sv. pro vysokoškoláky a následně společenství na faře.

Středa – v 17.30 mše sv. pro děti.

Čtvrtek poutní den katedrály, v 17.30 mše svatá připomene blahoslaveného Karla I. Habsburského, posledního rakouského císaře a českého krále. Mši sv. doprovodí Dómský komorní sbor a mužský pěvecký sbor Láska opravdivá.

Pátek – mše sv. večer v 17.30 a od 20 hod. bude Nikodémova noc.

Příští neděle – 30. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi(slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše sv. (slouží P. Václav Hejč)

  • V pátek po večerní mši svaté bude na faře v 18.30 setkání příznivců modlitby nad Písmem – Lectio Dicvina.

  • Sbírka dnešní neděle je věnována na misie. Výtěžek z prodeje sladkostí, které budou nabízeny před katedrálou, bude věnován na misijní projekty SIRIRI.

  • Od července 2011 má naše farnost v adopci polosirotka Lois Ondego. Díky štědrosti farníků a přátel Petrova jsme mohli od listopadu 2013 adoptovat druhou dívku, sirotka Modestu Ongenyo v Keni. Bližší informace naleznete na nástěnce v katedrále. Děkujeme všem, kteří se do této adopce materiálně či duchovně zapojují. 

  • Na závěr pozvání na dva koncerty do naší katedrály: Příští neděli 26. října v 19. hod. zazní slavné Dvořákovo oratorium Stabat Mater, k jehož provedení přijali pozvání vynikající sólisté předních operních scén České republiky. A ve středu 29. října v 19.00 hod zde bude koncert kantora kostela sv. Mikuláše v Lipsku Jürgena Wolfa, jedné z vůdčích osobností duchovní a varhanní hudby Lipska. Kromě krásné hudby v podání pana Wolfa na Vás čeká i sladké překvapení z Lipska.