28. neděle v mezidob.

dne .

Ohlášky z 12. října 2014.

Úterýv 19.00 bude mše sv. pro vysokoškoláky a následně společenství na faře.

Středapamátka sv. Terezie od Ježíše, v 17.30 mše sv. pro děti.

Čtvrtek – poutní den katedrály,mše sv. bude v 17.30

Pátekpamátka sv. Ignáce Antiochijského, mše sv. večer v 17.30 a od 20 hod. bude Nikodémova noc.

Sobota svátek sv. Lukáše, evangelisty

Příští neděle – 29. neděle v mezidobí – den modliteb za misie

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi(slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše sv. (slouží P. Václav Hejč)

  • Dnes po mši sv. bude zkouška Petrováčku a v 18.00 hod. společenství petrovské mládeže.
  • Ve středu se v 18.30 hod. bude na faře společenství třicátníků a ve čtvrtek ve stejnou dobu pokračuje příprava na křest, eucharistii a biřmování pro dospělé tzv. Hovory o víře.
  • V pátek po večerní mši svaté bude na faře v 18.30 v rámci setkání příznivců katechismu přednáška Jana Jonáše Zaplatila s názvem: „Je ateismus produktem křesťanství, nebo ne?“ Všichni jsou srdečně zváni.
  • Příští sobotu 18. 10. 2014 v 17.30 hod. zveme nejen děti do katedrály na africkou pohádku a modlitbu Misijního růžence a v neděli prosíme děti, aby si přinesly sebou do kostela svého oblíbeného plyšáka. Sraz dětí spolu s plyšáky bude v 8.45 hod. před vchodem do katedrály. Na závěr mše sv. budou hračky požehnány.
  • Prosíme ochotné maminky, babičky, pekaře a cukráře o upečení nějaké sladké dobroty, která by se za dobrovolný příspěvek rozdávala po skončení všech bohoslužeb před katedrálou jako tzv. Misijní koláč. Výtěžek bude věnován na misijní projekty SIRIRI.