27. neděle v mezidob.

dne .

Ohlášky z 5. října 2014.

Úterýpamátka Panny Marie Růžencové - v 19.00 pontifikální mše svatá pro vysokoškoláky na zahájení akademického roku. Slouží otec biskup Vojtěch.

Středa – v 17.30 mše sv. pro děti.

Čtvrtek – poutní den katedrály,mše sv. bude v 17.30

Pátek – mše sv. večer 17.30 a od 20 hod. bude Nikodémova noc.

Příští neděle – 28. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi(slouží P. Václav Hejč)

10.30 mše sv. (slouží P. Václav Hejč)

  • Dnes po mši sv. bude na faře zkouška Petrováčku. Tento perspektivní pěvecký sbor malých dětí stále přijímá nové členy.

  • V 18.00 hod. bude společenství petrovské mládeže.

  • V úterý v 17.30 hod. bude v katedrále přednáška Mojžíše Muthaky o životě ve slamech, chudobě, o životě sirotků a o tom, co se v pro Afriku dá udělat. Všichni jsou srdečně zváni.

  • Ve čtvrtek v 18.30 hod. pokračuje na faře příprava na křest, eucharistii a biřmování pro dospělé tzv. Hovory o víře.

  • V pátek po večerní mši svaté bude na faře v 18.30 setkání příznivců modlitby nad Písmem – Lectio Divina.