Sv. Václav

dne .

Ohlášky z 28. září 2014.

Pondělí – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Úterý – památka sv. Jeronýma- v 19.00 bude mše sv. pro vysokoškoláky.

Středapamátka sv. Terzie od Dítěte Ježíše, v 17.30 mše sv. pro děti.

Čtvrtek – památka sv. Andělů strážných, poutní den katedrály,mše sv. bude v 17.30

Pátek – mše sv. večer 17.30 a od 20 hod. bude Nikodémova noc.

Sobotapamátka sv. Františka z Assisi

Příští neděle – 27. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi(slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše sv. (slouží P. Václav Hejč)

  • Dnes po mši sv. bude na faře zkouška Petrováčku. Tento perspektivní pěvecký sbor malých dětí stále přijímá nové členy.

  • Dnes v 18.00 hod. bude také na faře také společenství petrovské mládeže.

  • Od tohoto čtvrtku 2. října 2014 opět zahajujeme večerní hovory o víře pro dospělé. Ti kteří se chtějí připravit k přijetí svátosti křtu či biřmování, nebo si chtějí prohloubit své znalosti Bible a křesťanské nauky jsou vítáni. Setkání se konají každý čtvrtek v 18.30 hod. ve farním sále v budově fary Petrov 9.

  • Tuto sobotu 4. října se bude od 9.00 hod. do 12.00 konat farní brigáda. Zveme všechny farníky, kteří mají nejen dobré srdce, ale i ruce a nohy, aby přišli pomoci vyklízet sklepy a tu část fary, která bude rekonstruována. Pozemskou odměnou jim budiž po krátké a intenzivní práci občerstvení v podobě zvěřinová klobásy a k tomu jako bonus milé společenství.

  • Do středy příštího týden bude z důvodu malování uzavřena boční kaple Zvěstování Páně. Všechny bohoslužby se budou konat v katedrále.

  • Pravidelné společenství „třicátníků“ se sejde ve středu v 18.30 na faře.

  • Sbírka dnešní neděle je určena na výmalbu kaple. Všem dárcům děkujeme.