Povýšení sv. Kříže

dne .

Ohlášky z 14 září 2014

Pondělí – památka Panny Marie Bolestné

Úterý – památka sv. Ludmily, mučednice, v 19.00 bude mše sv. Pro vysokoškoláky.

Středa – v 17.30 mše sv. pro děti.

Čtvrtek poutní den katedrály, Pontifikální mše sv. bude v 17.30

Pátek – mše sv. večer 17.30 a od 20 hod. bude Nikodémova noc.

Sobotapamátka sv. Ondřeje, Pavla a druhů mučedníků

Příští neděle – 25.neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi(slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše sv. (slouží P. Pavel Konzbul)

Ve čtvrtek do brněnské diecéze doputuje relikvie sv. Jana Maria Vianneye, faráře Arského. Setkání v katedrále bude zahájeno slavnostním průvodem v 16.15 hodin. Po společném uctění relikvie bude následovat modlitba růžence a chvíle ticha k soukromé adoraci. Bohoslužbě v 17.30 bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Před mší i po ní bude v katedrále příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši od 18.30 hodin do 22.00 hodin bude v možnost k individuálnímu uctívání relikvie, k tiché modlitbě a k rozjímání. Zájemci mohou v sále Petrov 2 zhlédnout od 19.00 do 20.00 hodin francouzský film (s českými titulky) o sv. Janu M. Vianneyovi.

Vážení rodiče, od této středy 17. září začne výuka náboženství na faře pro děti. Od 16.30 hod. probíhá výuka a na ni od 17.30 hod. navazuje mše pro děti v kapli. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii.

Tuto středu se také na faře sejde v 18.30 společenství třicátníků.