23. neděle v mezidobí

dne .

Ohlášky ze 7. září 2014.

Pondělí – svátek narození Panny Marie

Středa - mše sv. pro děti v 17.30

Čtvrtek poutní den katedrály,mše sv. bude v 17.30

Pátekpamátka Jména Panny Marie, mše sv. večer 17.30 a od 20 hod. bude Nikodémova noc.

Sobotapamátka sv. Jana Zlatoústého

Příští neděle – Svátek povýšení sv. Kříže

 7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi(slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše sv. (slouží P. Václav Hejč)

  • Srdečně zveme všechny zájemce na tradiční podzimní farní autobusovou pouť v sobotu 27. září. Tentokráte navštívíme hlavní poutní místo Polska, Čenstochovou. A to klášter na Jasné Hoře s mariánskou svatyní. Součástí pouti bude také návštěva památníku obětem II. Světové války a prohlídka vyhlazovacího tábora Osvětim. Odjiždět budeme autobusem ráno v 6.00 z Brna a předpokládaný návrat bude kolem 21.00 hodiny. Cena činí 600,- Kč. Zájemci se spolu se složením platby mohou přihlásit v zákristii.

  • Vážení rodiče, od středy 17. září začne výuka náboženství na faře pro děti. Od 16.30 hod. probíhá výuka a na ni od 17.30 hod. navazuje mše pro děti v kapli. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii.

  • Tradiční úterní bohoslužby pro vysokoškoláky budou zahájeny v úterý 16. září a stejně tak i vysokoškolské společenství.

  • Od dnešní neděle se také začne scházet v 18.00 hod. společenství petrovské mládeže.

    Příští neděli bude účelová sbírka na církevní školství.