22. neděle v mezidobí

dne .

Ohlášky z 31. srpna 2014

Středa památka sv. Řehoře Velikého, papeže - v 17.30 bude v kapli mše sv. pro děti

Čtvrtek poutní den katedrály,mše sv. bude v 17.30

Pátek – mše sv. večer 17.30 a od 20 hod. bude Nikodémova noc.

Příští neděle – 23. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi (slouží P. Václav Hejč)

10.30 mše sv. (slouží P. Pavel Konzbul)

 

  • Tradiční úterní bohoslužby pro vysokoškoláky budou zahájeny v úterý 16. září a stejně tak i vysokoškolské společenství. Od příští neděle se také začne scházet v 18.00 hod. společenství petrovské mládeže.

  • Srdečně zveme všechny zájemce na tradiční podzimní farní autobusovou pouť v sobotu 27. září. Tentokráte navštívíme hlavní poutní místo Polska, Čenstochovou. A to klášter na Jasné Hoře s mariánskou svatyní. Součástí pouti bude také návštěva památníku obětem II. Světové války a prohlídka vyhlazovacího tábora Osvětim, kde zemřel sv. Maxmilián Kolbe a sv. Terezie Benedikta od Kříže. Odjiždět budeme autobusem ráno v 6.00 z Brna a předpokládaný návrat bude kolem 21.00 hodiny. Cena činí 600,- Kč. Zájemci se spolu se složením platby mohou přihlásit v zákristii.