21. neděle v mezidobí

dne .

Ohlášky z 24. srpna 2014

Středa památka sv. Moniky

Čtvrtek – památka sv. Augustina, učitele církve, poutní den katedrály,mše sv. bude v 17.30

Pátekpamátka umučení sv. Jana Křtitele, mše sv. večer 17.30 a od 20 hod. bude Nikodémova noc.

Příští neděle – 22. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše sv. (slouží P. Pavel Konzbul)

 

  • Během prázdnin budou večerní mše svaté pouze ve čtvrtek a v pátek.

  • Srdečně zveme všechny zájemce na tradiční podzimní farní autobusovou pouť v sobotu 27. září. Tentokráte navštívíme hlavní poutní místo Polska, Čenstochovou. A to klášter na Jasné Hoře s mariánskou svatyní. Součástí pouti bude také návštěva památníku obětem II. Světové války a prohlídka vyhlazovacího tábora Osvětim, kde zemřel sv. Maxmilián Kolbe a sv. Terezie Benedikta od Kříže. Odjiždět budeme autobusem ráno v 6.00 z Brna a předpokládaný návrat bude kolem 21.00 hodiny. Cena činí 600,- Kč. Zájemci se spolu se složením platby mohou přihlásit v zákristii.

  • Příští neděli při mši sv. v 9.00 hod se také rozloučíme s naším bývalým farním vikářem P. Vojtěchem Loubem a přivítáme nového kaplana P. Václava Hejče.

  • Svatební ohlášky – oznamujeme že slečna Hana Holcnerová, bytem v naší farnosti, a pan Lukáš Kintr uzavřou v Bedřichově dne 30.8. 2014 svátost manželství.

  • Příští neděli při mši sv. v 9.00 se také bude konat tradiční žehnání aktovek a jiných školních potřeb. Proto neváhejte a přineste je sebou na mši svatou.