20. neděle v mezidobí

dne .

Ohlášky ze 17. srpna 2014

Středa památka sv. Bernarda, opata

Čtvrtek – památka sv. Pia X., papeže, poutní den katedrály,mše sv. bude v 17.30

Pátekpamátka Panny Marie Královny, mše sv. večer 17.30 a od 20 hod. bude Nikodémova noc.

Příští neděle – 21. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi

10.30 mše sv.

  • Během prázdnin budou večerní mše svaté pouze ve čtvrtek a v pátek.

  • Srdečně zveme všechny zájemce na tradiční podzimní farní autobusovou pouť v sobotu 27. září. Tentokráte navštívíme hlavní poutní místo Polska, Čenstochovou. A to klášter na Jasné Hoře s mariánskou svatyní. Součástí pouti bude také návštěva památníku obětem II. Světové války a prohlídka vyhlazovacího tábora Osvětim, kde zemřel sv. Maxmilián Kolbe a sv. Terezie Benedikta od Kříže. Odjíždět budeme autobusem ráno v 6.00 z Brna a předpokládaný návrat bude kolem 21.00 hodiny. Cena činí 600,- Kč. Zájemci se spolu se složením platby mohou přihlásit v zákristii.