18. neděle v mezidobí

dne .

Ohlášky z 3. srpna 2014

Pondělí – památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze

Středa – Svátek Proměnění Páně

Čtvrtekpoutní den katedrály,mše sv. bude v 17.30

PátekPamátka sv. Dominika, kněze, mše sv. večer 17.30 a od 20 hod. bude Nikodémova noc.

Sobota Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy.

Příští neděle – 19. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá

  • Během prázdnin budou večerní mše svaté pouze ve čtvrtek a v pátek.

  • Oznamujeme, že naše farní knihovna bude opět v provozu. Zájemci o půjčení knih mohou využít v neděli po mši sv. v 9 hod. čas na faře k zapůčení knih.