16. neděle v mezidobí

dne .

Ohlášky z 20. července 2014

Úterý – památka sv. Marie Magdaleny

Středa – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Čtvrtek – poutní den katedrály,mše sv. bude v 17.30

Páteksvátek sv. Jakuba, apoštola, mše sv. večer 17.30 a od 20 hod. bude Nikodémova noc.

Sobota – památka sv. Jáchyma a Anny

Příští neděle – 17. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi (slouží P. Vojtěch Loub)

10.30 mše svatá

  • Během prázdnin budou večerní mše svaté pouze ve čtvrtek a v pátek.

  • S radostí oznamujeme, že naše farní knihovna bude opět v provozu. Zájemci o půjčení knih mohou využít v neděli po mši sv. v 9 hod. čas na faře k zapůjčení knih, aby jejich dovolená nebyla jen odpočinkem pro tělo, ale také osvěžením pro duši.