12. neděle v mezidobí

dne .

ohlášky z 22. června 2014

Úterý – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše sv. pro děti

Čtvrtekpoutní den katedrály, pontifikální bohoslužbu s pietní vzpomínkou na oběti První světové války, jejíž sté výročí si letos připomínáme, bude  v 17.30 slavit v katedrále brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

PátekSlavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, pontifikální mši sv. večer 17.30 bude sloužit taktéž otec biskup Vojtěch a od 20 hod. bude Nikodémova noc.

SobotaPamátka Neposkvrněného srdce Panny Marie,v 9.00 hodin přijme v katedrále z rukou biskupa Vojtěcha kněžské svěcení svěcení šest jáhnů brněnské diecéze.

Příští neděle – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů a hlavních patronů brněnské diecéze

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi .

10.30 pontifikální mše svatá ke cti patronů brněnské diecéze, které bude předsedat.apoštolský nuncius v České republice Mons. Giuseppe Leanza.

 

  • Tábor na vodě pro mládež naší farnosti se uskuteční ve dnech 10.-16.8. Cena je (stejně jako loni) 2000Kč. Závazně se přihlašujte v sakristii do konce měsíce června, spolu se složením zálohy 1000Kč.

  • Sbírka dnešní neděle je určena na bohoslovce.

  • Tuto neděli zveme všechny  ke společné oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Mše svatá začíná v 15.30hod. v kostele sv. Janů. Hlavním celebrantem bude generální vikář Mons. Jiří Mikulášek.Po mši svaté se půjde v eucharistickém průvodu městem do katedrály, kde bude od cca. 18.00 do 18.30 hod. adorace, kterou povede brněnský biskup Vojtěch. 

  • V pátek po večerní mši sv. také zveme farníky na farní dvůr na tradiční grilování. Ten, kdo se cítí býti petrovským farníkem určitě neopomene přinést i nějakou doma vyrobenou dobrotu, která obohatí chuť grilované klobásy.