Nejsvětější Trojice

dne .

Ohlášky z 15. června 2014

Úterý – mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše sv. pro děti

ČtvrtekSlavnost Těla a Krve Páně a poutní den katedrály s obvyklým programem, mše sv. bude v 17.30

Pátek – mše sv. večer 17.30 a od 20 hod. bude Nikodémova noc.

Sobota -  9.00 hodin přijme v katedrále z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení šest bohoslovců brněnské diecéze: Marek Coufal z farnosti Mašovice, Zdeněk Drštka z farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla, Tomáš Fránek z farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla, Jaroslav Rašovský z farnosti Třebíč- Jejkov, Lubomír Řihák z farnosti Dubňany a Jakub Tůma z farnosti Třebíč-město.

Příští neděle – 12. neděle v mezidobí

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi . (Při této mši sv. dva naši nově vysvěcení jáhni Zdeněk a Tomáš poděkují Bohu za dar svěcení)

10.30 mše svatá (slouží P. Pavel Konzbul)

  • Tábor na vodě pro mládež naší farnosti se uskuteční ve dnech 10.-16.8. Cena je (stejně jako loni) 2000Kč, případný zůstatek bude vrácen. Závazně se přihlašujte v sakristii do konce měsíce června, spolu se složením zálohy 1000Kč.

  • Sbírka dnešní neděle je určena na charitu a sbírka příští neděle na bohoslovce.