Seslání Ducha svatého

dne .

Ohlášky z 8. června 2014 

Úterý – mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – památka sv. Barnabáše, apoštola - 17.30 mše sv. pro děti

Čtvrtekpoutní den katedrály s obvyklým programem

Pátekpamátka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, mše sv. večer 17.30 a od 20 hod. bude Nikodémova noc.

 Příští neděle – Slavnost Nejsvětější Trojice

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Vojtěch Loub)

 Dnes v neděli nebude společenství petrovské mládeže.

  • Tábor na vodě pro mládež naší farnosti se uskuteční ve dnech 10.-16.8. Cena je (stejně jako loni) 2000Kč, případný zůstatek bude vrácen. Závazně se přihlašujte v sakristii spolu se složením zálohy 1000Kč.

  • Příští neděli se bude konat sbírka na charitativní účely.