VII. neděle velikonoční

dne .

Ohlášky z 1.června 2014

Úterý – památka sv. Karla Lwangy a druhů mučedníků, mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – V 17.30 mše sv. pro děti

Čtvrtekpamátka sv. Bonifáce, poutní den katedrály s obvyklým programem

Pátekpamátka sv. Norberta, mše sv. Večer 17.30 a od 20 hod. Bude Nikodémova noc.

Sobota – Svatodušní vigílie - mše sv. bude 21 hod.

Příští neděle – Slavnost Seslání Ducha svatého

7.30 latinská mše sv.

9.00 Pontifikální mše svatá s udílením svátosti biřmování (mše svatá v 10.30 hod. nebude.)

 

  • Dnes v neděli bude pravidelná zkouška Petrováčku, a večer v obvyklou dobu společenství petrovské mládeže.

  • V pátek po večerní mši sv. bude na faře pravidelné setkání příznivců modlitby nad písmem „Lectio divina“.

  • Prosíme rodiče dětí, které jsou přihlášeny v červenci na farní tábor, aby uhradili v zákristii zálohovaný pobyt.

  • Tábor na vodě pro mládež naší farnosti se uskuteční ve dnech 10.-16.8. Cena je (stejně jako loni) 2000Kč, případný zůstatek bude vrácen. Závazně se přihlašujte v sakristii spolu se složením zálohy 1000Kč. Neváhej, do stejné vody dvakráte nevstoupíš!

  • Ohlášky sňatku: Ve farnosti Brno-dóm hodlají uzavřít sňatek dne 21.6.2014 slečna Bc. Jana Kyseláková, bytem Brno, Biskupská a pan Ing. arch. Jakub Holas, bydliště Brno, Moravanská.