VI. neděle velikonoční

dne .

Ohlášky z 25. května 2014

Pondělí – památka sv. Filipa Neriho, kněze

Úterý – mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – V 17.30 mše sv. pro děti

Čtvrtek – je Slavnost Nanebevstoupení Páně a poutní den katedrály s obvyklým programem. Mši sv. V 17.30 bude sloužit otec generální vikář mons. Jiří Mikulášek

Pátekpamátka sv. Zdislavy, mše sv. večer 17.30

Sobota svátek Navštívení Panny Marie

Příští neděle – 7. neděle velikonoční

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi . (slouží P. Vojtěch Loub)

10.30 mše svatá (slouží P. Pavel Konzbul)

Májové pobožnosti jsou v měsíci květnu vždy ve středu a v pátek v 17.00 hod. v kapli.

  • Dnes v neděli nebude pravidelná zkouška Petrováčku, večer ovšem v obvyklou dobu polečenství petrovské bude.

  • V pátek po večerní mši sv. bude na faře pravidelné setkání příznivců Katechismu Katolické Církve.

  • Prosíme rodiče dětí, které jsou přihlášeny v červenci na farní tábor, aby do konce měsíce uhradili v zákristii zálohovaný pobyt.

  • Naše farnost a Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská  Vás srdečně zvou na koncert VEČER ANTONÍNA DVOŘÁKA, který se koná v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ve čtvrtek 29. května 2014 v 19:30.

  • Tábor na vodě pro mládež naší farnosti se uskuteční ve dnech 10.-16.8. Cena je (stejně jako loni) 2000Kč, případný zůstatek bude vrácen. Závazně se přihlašujte v sakristii spolu se složením zálohy 1000Kč. Neváhej, do stejné vody dvakráte nevstoupíš!