V. neděle velikonoční

dne .

Ohlášky z 18. května 2014

Úterý – památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze,mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – Slavnost Výročí posvěcení naší katedrály - 17.30 bude pontifikální bohoslužba, kterou slouží otec biskup Vojtěch.

Čtvrtek – poutní den katedrály s obvyklým programem

Pátekmše sv. v 18.00 zahajuje noc kostelů, všichni jste srdečně zvání k jejímu programu. Ten je k rozebrání vzadu u křtitelnice. Program v katedrále bude zakončen o půlnoci slavnostním biskupským požehnáním.

Sobotav sobota 24.5.2014 v 16:00 bude první svátost smíření pro prvokomunikanty a současně příležitost ke zpovědi pro jejich rodiče, kteří mají jít svým dětem příkladem.

Příští neděle – 6. neděle velikonoční

7.30 latinská mše sv.

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi s prvním sv. přijímáním. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Vojtěch Loub)

Májové pobožnosti jsou v měsíci květnu vždy ve středu a v pátek v 17.00 hod. v kapli.

  • Dnes v neděli po mši sv. v 9.00 je na faře pravidelná zkouška Petrováčku a večer v obvyklou dobu polečenství petrovské mládeže

  • Prosíme rodiče dětí, které jsou přihlášeny v červenci na farní tábor, aby do konce měsíce uhradili v zákristii zálohovaný pobyt.

  • Ve čtvrtek 29. května 2014 v 18.30 hodin pořádá Knihovna Biskupství brněnského setkání se sestrou brněnského rodáka a kandidáta na svatořečení P. Tomáše Týna OP. S paní Helenou Wünschmann a s generálním vikářem brněnské diecéze je plánována beseda v prostorách brněnského biskupství - Petrov 2, na kterou jste srdečně zváni. Součástí setkání je také prezentace knihy Služebník radosti a následně autogramiáda.