IV. neděle velikonoční

dne .

Ohlášky z 11. května 2014

Úterý – mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – svátek sv. Matěje, apoštola,v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi

Čtvrtekv 17.30 bude pontifikální mše sv. ke cti Jana Pavla II. a Jana XXIII., kterou sklouží otec biskup Vojtěch. Jinak je poutní den katedrály s obvyklým programem

Páteksvátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, mše sv. V 17.30, Nikodémova noc bude od 20.00 hod.

5. neděle velikonoční

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Vojtěch Loub)

Májové pobožnosti jsou v měsíci květnu vždy ve středu a v pátek v 17.00 hod. v kapli.

  • Dnes v neděli po mši sv. v 9.00 je na faře pravidelná zkouška Petrováčku a večer v obvyklou dobu polečenství petrovské mládeže

  • V pátek vyjímečně nebude po večerní mši sv. setkání příznivců Katechismu Katolické Církve.

  • Prosíme dobrovolníky, kteří by chtěli pomáhat v katedrále při noci kostelů v pátek 24. května, aby se zapsali v zákristii. Předem jim mnohokráte děkujeme.