III. neděle velikonoční

dne .

Ohlášky z 4. května 2014.

Úterý – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka - mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi

Čtvrtek – poutní den katedrály s obvyklým programem

Pátek – Nikodémova noc bude od 20.00 hod.

4. neděle velikonoční

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Vojtěch Loub)

10.30 mše svatá (slouží P. Vojtěch Loub)

Májové pobožnosti jsou v měsíci květnu vždy ve středu a v pátek v 17.00 hod. v kapli.

  • Dnes v neděli po mši sv. v 9.00 je na faře pravidelná zkouška Petrováčku a večer v obvyklou dobu polečenství petrovské mládeže

  • Ve čtvrtek nebudou večer na faře pravidelné hovory o víře.

  • V pátek bude po večerní mši sv. setkání příznivců modlitby nad písmem „Lectio divina“.

  • Prosíme dobrovolníky, kteří by chtěli pomáhat v katedrále při noci kostelů v pátek 24. května, aby se zapsali v zákristii. Předem jim mnohokráte děkujeme.

  • Ve dnech 9. až 11. května budou v Brně Tři dny křesťanské spirituality. Pozvání letos přijal karmelitán P. Vojtěch Kodet, který v pátek 9. května v 19.00 hodin zahájí na BiGy přednáškou Provokující Ježíš. V sobotu od 9.00 hodin bude celodenní rekolekce s tématy: Síla lásky, Dotek milosrdenství a Nový začátek. Podrobnosti najdete na webu Pastoračního střediska.

  • Na závěr svatební ohlášky. Pan Mgr. Robert Vateha a slečna Mgr. Denisa Resslová si udělí dne 10.5.2014 v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách svátost manželství.