II. neděle velikonoční

dne .

Ohlášky z 27 dubna 2014

Úterý – svátek sv. Kateřiny Sienské – patronky Evropy - mše sv. večer v 19.00 pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi

Čtvrtekpamátka sv. Josefa dělníka - poutní den katedrály v 16.30 bude první májová pobožnost v 17.00 adorace a po ní 17.30 mše svatá.

Pátek – Nikodémova noc bude od 20.00 hod.

Sobotasvátek sv. Filipa a Jakuba apoštolů

3. neděle velikonoční

7.30 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Vojtěch Loub)

 Ve čtvrtek nebudou večer na faře pravidelné hovory o víře.

  • V pátek bude po večerní mši sv. na faře setkání příznivců Katechismu katolické církve.

  • Májové pobožnosti budou bávat v měsíci květnu vždy ve středu a v pátek v 17.00 hod. v kapli.